Πολύτιμα Μέταλλα Τιμές / ουγκιά
Χρυσός: 1772.07 USD
Ασήμι: 22.25 USD
Πλατίνα: 994.50 USD
Παλλάδιο: 1860.50 USD
Ρόδιο: 13250.02 USD
Αγοράστε ράβδους
Πληροφορίες

Προτεινόμενα Προϊόντα