Πολύτιμα Μέταλλα Τιμές / ουγκιά
Χρυσός: 1969.33 USD
Ασήμι: 24.09 USD
Πλατίνα: 999.50 USD
Παλλάδιο: 1455.50 USD
Ρόδιο: 7500.01 USD
Αγοράστε ράβδους
Πληροφορίες
Τρέχουσα ενημέρωση αγοράς
Πολύτιμα Μέταλλα το 2023 Πολύτιμα Μέταλλα το 2023
Το 2021, η παγκόσμια αγ&om...

Προτεινόμενα Προϊόντα