Πολύτιμα Μέταλλα Τιμές / ουγκιά
Χρυσός: 2157.82 EUR
Ασήμι: 29.06 EUR
Πλατίνα: 956.87 EUR
Παλλάδιο: 869.85 EUR
Ρόδιο: 4994.09 EUR
Αγοράστε ράβδους
Πληροφορίες
Τρέχουσα ενημέρωση αγοράς
χρυσός, ομόλογα και αποδόσεις χρυσός, ομόλογα και αποδόσεις
Πρόσφατα, οι παρατηρ&...

Προτεινόμενα Προϊόντα

Οδηγός πολύτιμων μετάλλων

χρυσός, ομόλογα και αποδόσεις
Είναι το ασήμι υποτιμημένο;
Τιμές χρυσού και πληθωρισμός: Χρυσός: Μια αναλυτική επισκόπηση
Οι προοπτικές του Gold για το 2024
world map
Hello!
To make your shopping experience as seamless as possible, we offer the option to select your shipping country, preferred currency, and language. Please use the dropdown menus below to customize your preferences:
By selecting your preferred options, you will be able to view prices and shipping rates in your local currency and language, and be able to shop with ease.