Πολύτιμα Μέταλλα Τιμές / ουγκιά
Χρυσός: 1801.00 USD
Ασήμι: 21.12 USD
Πλατίνα: 919.00 USD
Παλλάδιο: 1904.00 USD
Ρόδιο: 16199.99 USD

Διαβάστε Τις Τρέχουσες Ενημερώσεις μας για τη Διαμάχη Μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας και τις Επιρροές της στην Αγορά Πολύτιμων Μετάλλων

Αγοράστε ράβδους
Πληροφορίες
Τρέχουσα ενημέρωση αγοράς
Σύνοψη Αγοράς, 9 Μαρτίου, 2022 Σύνοψη Αγοράς, 9 Μαρτίου, 2022
Η αξία του χρυσού α&up...

Προτεινόμενα Προϊόντα