Πολύτιμα Μέταλλα Τιμές / ουγκιά
Χρυσός: 1779.13 USD
Ασήμι: 20.25 USD
Πλατίνα: 930.00 USD
Παλλάδιο: 2143.50 USD
Ρόδιο: 14900.02 USD
Αγοράστε ράβδους
Πληροφορίες

Προτεινόμενα Προϊόντα